Sven Weum

Maren og Sven Weum er regionledere for Familiefokus som er Ungdom i Oppdrags familiearbeid i Troms. Sven jobber til daglig som lege og forsker.